Single Blog Title

This is a single blog caption
22 nov 2015

Neurokirurgi

/
Posted By
/
Comments0

Neurokirurgi omfatter diagnostik, behandling, kontrol, rehabilitering, palliation og forebyggelse af med­fødte og erhvervede sygdomme samt læsioner i kranie, hjerne, hjernens kar og hinder, hvirvelsøjle, rygmarv og visse perifere nervesygdomme hos voksne og børn, hvor et kirurgisk indgreb er aktuelt, herunder minimal invasive indgreb, teknologikrævende ikke-kirurgisk behandling, medikamentel behandling og palliation.

Endvidere er der samarbejde med andre specialer om intensiv terapi, sygdomme i splanknokraniet, kompleks spinalkirurgi og neuroonkologi.

 

Beskrivelse

I neurokirurgi er hovedopgaverne diagnostik, behandling, forebyggelse, palliation og kontrol af sygdomme i eller i relation til centrale og perifere nervesystem. Arbejdsområdet omfatter:

  • Degenerative nakke-rygsygdomme
  • Neuroonkologi, kræft og kræftlignende sygdomme i nervesystemet eller i relation til nervesystemet
  • Vaskulær neurokirurgi, sygdomme i nervesystemets blodkarsystem
  • Funktionel neurokirurgi, korrektion eller modulering af nervesystemets funktion
  • Neurotraumatologi, neurokirurgisk og intensiv behandling af skader på CNS og PNS
  • Kongenitte og pædiatriske sygdomme i nervesystemet eller i relation til dette
  • Perifere nervesygdomme, indeklemning, skader og tumorer i det perifere nervesystem
  • Infektioner, der kræver kirurgisk intervention i CNS og PNS
  • Liquordynamiske sygdomme o.a., overvejende tilstande af erhvervet Hydrocefalus.

Opgaverne varierer mellem ovenstående sygdomsområder – dels med hensyn til akut/elektiv behandling, dels i forhold til behandlingens karakter, som kan være kirurgisk, medicinske eller palliative. Desuden varetages visse områder også i andre specialer.

Neurokirurgi i Danmark

Neurokirurgi er helt overvejende et hospitalsspeciale. Der er i Danmark (år 2008) 5 neurokirurgiske afdelinger, som er placeret på universitetssygehusene i Ålborg, Århus, Odense, Glostrup og København. Alle neurokirurgiske afdelinger er højt specialiserede afdelinger.

Fagets faglige udvikling og fremtid

 

Specialet neurokirurgi har i de senere år gennemgået en betydelig ændring af de faglige funktioner med udvikling af fagområder. Denne udvikling er sket med baggrund i den store udvikling i diagnostik og behandlinger, som er tiltagende komplekse og krævende. De seneste decenniers store opbygning af ny viden om de neurokirurgiske sygdommes naturhistorie, behandling og prognose medfører, at faget fortsat udvikles og undergår en stor omstillingsproces i disse og i de kommende år. Dannelsen af fagområder har medført, at behovet for den alment uddannede neurokirurg er reduceret samtidig med, at der er en stigende efterspørgsel efter neurokirurger med færre kompetencer, men højere kompetenceniveau. Denne udvikling er fortsat dynamisk under indtryk af brugernes krav og forventninger, behandlingslandvindinger, demografiske forandringer, økonomi, forhold mellem privat og offentlig sektor og tværfaglige funktioner. Der er i øjeblikket ca. 65 aktive speciallæger i neurokirurgi i Danmark og der uddannes imellem 4 og 5 per år. Langt de fleste speciallæger er fuldtidsansat på en neurokirurgisk afdeling og et mindre antal er i tilsvarende ansættelse på et privathospital.

Den neurokirurgiske speciallægeuddannelse varetages alene på afdelingsniveau. Alle afdelinger har desuden en betydelig prægraduat uddannelsesfunktion. Denne funktion ledes af kliniske professorer assisteret af et antal kliniske lektorer.