Single Blog Title

This is a single blog caption
22 nov 2015

Oftalmologi

/
Posted By
/
Comments0

Oftalmologi er det lægelige speciale, som beskæftiger sig medicinsk, kirurgisk og organisatorisk med sygdomme i øjne, øjenomgivelser og øjenmotorik, synsbaner, syn og øjets optik, herunder vurdering af behov for af briller og kontaktlinser og i givet fald disses styrke.

Oftalmologien udøves af speciallæger i øjensygdomme, til daglig kaldet øjenlæger.

Oftalmologien og øjenlægerne beskrives nærmere nedenfor.

Oftalmologiens arbejdsområder og funktioner

Uddannelsen til speciallæge i øjensygdomme sker på hospitalsafdelinger og i øjenlægepraksis og kombinerer medicinsk og kirurgisk viden, holdning og færdighed inden for specialet. Dertil kommer en bred berøringsflade med øvrige lægelige specialer samt ortoptister, optikere og sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Oftalmologien indgår som et væsentligt område i det diagnostiske og behandlingsmæssige samarbejde ved ekstraokulære medicinske og kirurgiske sygdomme. Øjenlægen møder i sin kliniske hverdag såvel nyfødte, børn, unge, voksne som ældre patienter.

Det oftalmologiske speciale omfatter emner inden for

  • Kirurgisk og medicinsk oftalmologi
  • Akut og elektiv oftalmologi
  • Opsporing, overvågning, behandling og kontrol af oftalmologiens folkesygdomme (katarakt, glaukom, aldersbetinget makuladegeneration, diabetes, skelen)
  • Diagnostik og behandling af medfødte og erhvervede øjenlidelser
  • Socialoftalmologi med blindhedsforebyggelse og rehabilitering
  • Opbygning af regionale og nationale registre vedr. øjensygdomme og synshandicap.
  • Organisering af forebyggelse, helsefremme, opsporing, diagnosticering, behandling, kontrol, samarbejde og rehabilitering.

 

Speciallægen kan vælge at subspecialisere sig i delområder af det oftalmologiske speciale. Et af disse delområder, børneoftalmologien, har status af fagområde.

 

Traditionelt foregår vagtarbejde i speciallægepraksis kun i dagtid, mens sygehusenes specialafdelinger tager sig af akutte patienter aften, nat og i weekenderne.

Ansættelsessteder

Speciallæger i oftalmologi arbejder ved offentlige og private hospitaler og i speciallægepraksis.

Der er også mulighed for at arbejde med forskning samt organisatoriske og administrative funktioner.

Oftalmologiens nationale organisering

Oftalmologien varetages af godt 400 speciallæger og godt 100 yngre læger i uddannelsesstillinger. Ca. 165 speciallæger med ydernummer og ca. 10 yngre læger under uddannelse udgør praksis­sektoren. De resterende yngre læger er under uddannelse på sygehusafdelinger, mens flertallet af ca. 235 speciallæger arbejder som overlæger og afdelingslæger inden for det offentlige hospitalsvæsen og enkelte på private hospitaler. Nogle har deltidsansættelser som øjenkonsulenter i kombination med egentlige faste stillinger, andre arbejder som privatiserende øjenlæger eller i udlandet.

På offentlige sygehuse er der 11 øjenafdelinger og på private hospitaler et mindre antal klinikker. Alle regioner har en øjenafdeling. Følgende øjenafdelinger deltager i uddannelsen af yngre læger:

 

Hovedstadens Øjenafdeling med fysiske lokalisationer på Glostrup Hospital, Rigshospitalet, Hillerød og Frederiksberg. Tilknyttet Københavns Universitet.

Øjenafdelingen, Roskilde Universitetshospital. Tilknyttet Københavns Universitet.

Øjenafdelingen, Næstved Sygehus

Øjenafdelingen, Odense Universitetshospital. Tilknyttet Syddansk Universitet.

Øjenafdelingen, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg.

Øjenafdelingen, Sygehus Lillebælt, Vejle.

Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Tilknyttet Aarhus Universitet.

Øjenafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro

Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital, Tilknyttet Aalborg og Aarhus universiteter.

Øjenafdelingen, Sygehus Thy-Mors, Thisted

 

Derudover findes Kennedy Instituttets øjenklinik, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi med Øjenpatologisk Sektion samt regionale og kommunale kommunikationscentre (Synscentraler/institutter).