Single Blog Title

This is a single blog caption
22 nov 2015

Plastikkirurgi

/
Posted By
/
Comments0

Navnet

Specialets navn kommer af græsk plastikos, som betyder ”at forme”. Navnet Plastisk Kirurgi opstod formentligt i Tyskland i 1800-tallet. Først i begyndelsen af 1900-tallet udskilte plastikkirurgien sig som en selvstændig gren af kirurgi.

 

Definition

Det plastikkirurgiske speciale beskrives ved de operationsteknikker, der anvendes ved kirurgisk rekonstruktion og korrektion af erhvervede eller medfødte vævsdefekter og deformiteter.

Indikationerne har deres baggrund i sygdom, behandling, traumer, medfødte og udviklingsbetingede deformiteter og aldersforandringer.
Procedurerne karakteriseres primært ved flytning, formning, tilbageføring eller erstatning af væv.

I målene med procedurerne vil altid i varierende grad indgå genskabelse eller bevarelse af funktion og af bedst muligt udseende.

 

Kosmetisk kirurgi er et plastikkirurgisk område, hvor den primære indikation er forbedring af udseendet fra et udgangspunkt, der almindeligvis vil anses for værende indenfor normalområdet i forhold til alder, køn m.v.

 

Arbejdsområder

En væsentlig del af den plastikkirurgiske aktivitet i det offentlige sundhedsvæsen relaterer til behandling af cancer. Det drejer sig om dels behandling af de cancersygdomme, der henhører under det plastikkirurgiske speciale, dels rekonstruktioner i forbindelse med behandling af cancersygdomme i andre kirurgiske specialer.

Den øvrige del af det plastikkirurgiske arbejdsområde spænder vidt i indikationer, anatomiske lokalisationer og anvendte operationsteknikker.
Det plastikkirurgiske speciale varetager såvel elektiv som akut kirurgi. Den akutte plastikkirurgi drejer sig primært om behandling af bløddelstraumer og brandskader.
Kosmetisk kirurgi udføres ikke indenfor det offentlige sygehusvæsen, men i regi af privathospitaler/klinikker for patientens egen betaling.


Uddannelsen

Hovedformålet med speciallægeuddannelsen er at opnå kompetence til at virke som speciallæge i det offentlige sundhedsvæsen.

Principperne for mange procedurer er fælles for den rekonstruktive/korrektive kirurgi og den kosmetiske kirurgi. Derfor vil der i den plastikkirurgiske hoveduddannelse opnås kompetencer, der også kan anvendes i kosmetisk kirurgi og som er en forudsætning for udøvelse af denne.

 

Plastikkirurgiens organisering se www.dspr.dk

Plastikkirurgiske afdelinger og praksis se www.dspr.dk