Single Blog Title

This is a single blog caption
22 nov 2015

Thoraxkirurgi hjertekirurgi

/
Posted By
/
Comments0

Det thoraxkirurgiske speciale

 

I Danmark forefindes p.t. det thoraxkirurgiske speciale på 4 offentlige sygehuse

Region Hovedstaden: HjerteCentret Rigshospitalet, København

Region Syd: Odense Universitetshospital, Odense

Region Midt: Århus Universitetshospital, Skejby

Region Nord: Ålborg Universitets Sygehus, Ålborg.

 

Det er kun på de offentlige sygehuse der for tiden forefindes formaliseret uddannelse indenfor thoraxkirurgien. I det følgende vil der derfor kun blive refereret til de thoraxkirurgiske afdelinger på de offentlige sygehuse.

 

Thoraxkirurgi er placeret på universitetssygehuse, og de thoraxkirurgiske afdelinger samarbejder med universiteterne om uddannelsen af medicinske studenter.

Alle thoraxkirurgiske afdelinger har lands-landsdelsfunktioner og er højt specialiserede enheder (HSE).

 

Thoraxkirurgien omfatter brysthulens kirurgiske sygdomme. I dag omfatter thoraxkirurgien to interesseområder: hjertekirurgien og den klassiske thoraxkirurgi. Hjertekirurgien beskæftiger sig med kirurgiske lidelser i hjertet og de store kar i thorax. Den klassiske thoraxkirurgi omhandler kirurgiske lidelser i den øvrige del af thorax (thoraxskelet, pleura, lunger, mediastinum, esophagus og diafragma). De kvantitativt største enkeltdele af thoraxkirurgien udgøres i dag af revaskulariserende hjerteoperationer, hjerteklapoperationer samt behandling af lunge- og oesophaguscancer.

 

Thoraxkirurgien er primært et behandlingsspeciale. Hermed menes, at den overvejende aktivitet udgøres af behandlinger. Patienterne udredes og følges på andre afdelinger. Thoraxkirurgiske patienter henvises hovedsageligt fra medicinske specialafdelinger, især kardiologiske og lungemedicinske afdelinger. Efterkontrollen overlades som hovedregel til de henvisende afdelinger.

 

Thoraxkirurgiske behandlinger kan kun udføres i nært samarbejde med anæstesiologer med specielle færdigheder og interesse indenfor thoraxanæstesi. Den umiddelbare postoperative observation og behandling varetages af intensivafdelinger med specielt kendskab til thoraxkirurgiske patienter.

 

Thoraxkirurgers nærmeste samarbejdspartnere vil derfor være kardiologer, lungemedicinere og anæstesiologer. Den følgende målbeskrivelse skal ses i lyset af denne afgrænsning.

 

Derudover indeholder thoraxkirurgien små, men vigtige subspecialiserede områder som børnehjertekirurgi samt hjerte- og lungetransplantation. Disse funktioner udføres p.t. kun på de thoraxkirurgiske afdelinger placeret på Skejby (hjertetransplantation) og Rigshospitalet (hjerte og lungetransplantation). Det er derfor af væsentlig betydning, at kommende thoraxkirurger får en del af deres uddannelse disse to steder eller steder i udlandet med tilsvarende arbejds- og uddannelsesområder.

 

Thoraxkirurgien i Danmark er således et højt specialiseret kirurgisk speciale og fagets udvikling foregår i samarbejde med udenlandske centre. Der vil derfor være behov for erfaringsudveksling og samarbejde med udenlandske klinikker for at opretholde en høj faglig standard indenfor specialet i Danmark. Det betyder også, at efter- og videreuddannelse, herunder den individuelle profilering efter speciallægeanerkendelse ofte foregår uden for landets grænser. Det videnskabelige selskab hedder: Dansk Thoraxkirurgisk Selskab (www.thoraxnet.dk).

 

I Danmark er der for tiden ca. 65 klinisk aktive thoraxkirurger. Der tilbydes i øjeblikket 3 uddannelsesforløb i Danmark pr. år. Det betyder, at der til stadighed skal være ca. 20 under uddannelse. Aldersfordelingen er i øjeblikket noget skæv. En stor del af de aktive kirurger er i alderen 50 til 60 år, hvilket betyder, at der vil gå en periode, hvor kun få kirurger vil gå på pension, hvorefter der om ca. fem til ti år vil være en stor gruppe, der forlader klinikken. Disse fluktuationer vanskeliggør karriereplanlægning for de uddannelsessøgende læger, der går ind i faget nu.

 

 

 

Det kliniske arbejde udgøres dels af vagtfunktion med tilsyn samt håndtering af akutte patienter (traumer, akut hjertekirurgi, pneumothorax, sårproblemer, etc.) og dels af almindeligt dagarbejde med elektiv kirurgi, konferencedeltagelse, stuegang samt ambulatorie-funktion. På speciallægeniveau skal man fortsat forvente vagtarbejde, da der er et overlægevagtlag til varetagelse af akut kirurgi hele døgnet. På transplantationscentrene vil der herudover også være et transplantationsberedskab hele døgnet. Ambulatorie- og stuegangsarbejdet fylder tidsmæssigt mindre end den elektive kirurgi, der udgør kerneydelsen indenfor det thoraxkirurgiske speciale.

Da specialet kun findes på universitetshospitalerne i landet, forventes der løbende aktiv deltagelse i uddannelsen af medicinske studenter samt andre faggrupper i form af undervisning og supervision.