Single Blog Title

This is a single blog caption
22 nov 2015

Øre-næse-hals-kirurgi

/
Posted By
/
Comments0

Oto-rhino-laryngologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling (medicinsk og kirurgisk), palliation og rehabilitering af patienter med akutte og kroniske sygdomme og skader i områderne ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler, svælg, strube, halsens bløddele inkl. glandula thyroidea, glandulae parathyroideae, mediastinum, bronkier og oesophagus, samt ansigtsskelet og kraniebasis. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse indenfor disse områder.

 

I oto-rhino-laryngologien findes følgende hovedområder:

Audiologi (hørenedsættelse).

Vestibulogi (svimmelhed og balanceforstyrrelser).

Otologi (lidelser i ydre øre, øregang, trommehinde, mellemøre, indre øre, tindingeben og kraniebasis).

Rhinologi (lidelser i næse og bihuler, herunder forreste kraniebasis).

Laryngologi (strube-, herunder stemmelidelser).

Hoved-halskirurgi (lidelser i mundhule, spytkirtler, svælg, halsens bløddele inkl. glandula thyroidea og glandulae parathyroideae, mediastinum, bronkier og oesophagus, samt ansigtsskelet).

 

Specialet har på denne baggrund en række fagområder organiseret i sub-specialeselskaber, som er godkendt afDe Lægevidenskabelige Selskaber (LVS): Audiologi (Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab), Vestibulogi (Dansk Vestibulogisk Selskab), Otokirurgi (Dansk Otokirurgisk Selskab), Rhinologi (Dansk Rhinologisk Selskab), Laryngologi (Dansk Laryngologisk Selskab), Hoved- og halskirurgi (Dansk Hoved-hals Kirurgisk Selskab). Hertil findes Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab, hvorunder Oto-rhino-laryngologien spiller en stor rolle.

 

Patientklientellet

Patientklientellet omfatter kvinder og mænd og spænder over et aldersinterval fra nyfødte til terminale, med alt fra mild til alvorlig sygdom, herunder udredning og kirurgisk behandling af patienter med cancer i hoved og halsområdet. Som en konsekvens heraf rummer specialet også rehabilitering, palliation og terminal behandling. En stor del af specialets aktiviteter er knyttet til akut opstået skade eller sygdom, med behov for akut medicinsk og/eller kirurgisk intervention.

Praksisområdet

Der findes ca. 150 fuldtidspraktiserende speciallæger i oto-rhino-laryngologi, og en stor del af patientklientellet diagnosticeres og behandles i dette regi. Mange speciallægepraksis har tilknyttet anæstesiologer, således at der kan udføres diagnostik og behandling i kortvarig generel anæstesi.

Sygehuse

Der er i øjeblikket 9 øre-, næse-, halskirurgiske afdelinger i Danmark (januar 2015).

Afdelinger med hovedfunktion

Der findes afdelinger med hovedfunktion på en række større sygehuse. Disse afdelingers væsentligste opgaver er kirurgisk behandling af benigne lidelser, samt udredning for maligne sygdomme. Gennem de senere år er en del af den kirurgiske aktivitet omlagt fra stationær til ambulant kirurgi, med faldende sengeantal til følge.

Højt specialiserede afdelinger og afdelinger med regional funktion

Regionale og højt specialiserede funktioner varetages på afdelinger eller privathospitaler/privatklinikker i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan. Der er højt specialiseret funktion på 4-5 afdelinger i Danmark. Disse afdelinger har samtidig hovedfunktion for nærområdet.

Audiologi

Mange øre-, næse-, halskirurgiske afdelinger har en audiologisk funktion/afdeling tilknyttet. En enkelt audiologisk afdeling (Odense Universitetshospital) er administrativt selvstændig.

Specialeselskab

De fleste speciallæger og mange yngre læger under uddannelse til speciallæge i oto-rhino-laryngologi er medlem af Dansk Selskab for Oto-rhino-laryngologi Hoved og Halskirurgi (DSOHH). Selskabet har ca. 600 medlemmer. DSOHH afholder videnskabelige møder, efteruddannelseskurser, organiserer speciallægeuddannelsen og varetager fagpolitiske spørgsmål.

Endvidere findes følgende delselskaber: Dansk Otokirurgisk Selskab, Dansk Rhinologisk Selskab, Dansk Hoved-Halskirurgisk Selskab, Dansk Laryngologisk Selskab, Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab og Dansk Selskab for Vestibulogi.

De praktiserende speciallæger er desuden tilknyttet Danske Øre-, Næse- og Halslægers Organisation. De uddannelsessøgende er organiserede i Foreningen af Yngre Otologer, som dog også har speciallæger som medlemmer.