Om SAKS

SAKS afholder i løbet af semestret regelmæssige månedsmøder, den 2. tirsdag i hver måned, dog kan dette rykkes for at gøre plads til arrangementer eller for at tage hensyn til ferie, helligdage og læseferier.

Møderne afholdes i Studenterhuset, starter kl 16:15 og varer typisk 1-2 timer.

Alle er velkomne til månedsmøderne, både medlemmer og andre interesserede, og der vil normalt være en smule at drikke og spise. Hvis man gerne vil vide mere om foreningen eller overvejer at melde sig ind, så kig forbi til et månedsmøde.

Her har alle medlemmer mulighed for indflydelse på foreningens virke, enten ved at komme med kritik, ønsker eller forslag.

På månedsmøder aflægges der rapport fra bestyrelsen og de aktive medlemmer om foreningens arbejde. Det kan f.eks. dreje sig om kurser afholdt siden sidste månedsmøde, eller tilbud som foreningen har modtaget.

Månedsmøder annonceres pr. email og i MOK, og der vil altid være en fra bestyrelsen tilstede.

Det næstsidste månedsmøde på semestret er ligeledes et planlægningsmøde. Her fordeles arbejdsopgaver blandt de aktive medlemmer, og næste semesters foredrag samt kurser planlægges. Er der noget du gerne vil høre om, så er det blot at møde op og komme med et foreslag!